Nerazpoložljivost tehnične dokumentacije o skladnosti izdelka lahko ustvari domnevo o neskladnosti izdelka, zato je njena zagotovitev nujna še pred dajanjem proizvodov na trg.

Nudimo:

  • Dokumentiranje ocene tveganja za proizvod
  • Protokole izpolnjevanja zahtev tehničnih standardov
  • Sestavljanje ali zbiranje tehnične mape
  • Pripravo ustreznih listin o skladnosti za ciljne trge (npr. EU izjava o skladnosti)