Za številne proizvode je potrebno v preverjanje/evalvacijo skladnosti vključiti tretjo stran med proizvajalcem in uporabnikom. Pri iskanju optimalnih ponudnikov vam asistiramo s svojimi izkušnjami in številnimi povezavami.