Za velik segment tehničnih proizvodov se v državah članicah EU, pa tudi EEA in pridružujočih članicah, zahteva njihovo CE označevanje.

Nudimo:

  • Izobraževanje o oznaki CE in postopkih njene pridobitve
  • Regulatorne analize za konkretne tehnične proizvode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ne dovolite, da zaradi neizpolnjevanja zahtev po CE označevanju ogrozite svoj dostop do enotnega evropskega trga!