Nudimo:

  • Strokovno zastopanje pred organi tržnega nadzora
  • Pomoč pri formuliranju zahtev med ekonomskim subjekti
  • Kontrola kakovosti dobavne verige
  • Reševanje težav pri prostem pretoku blaga
  • Vpeljava naprednih tehnik zagotavljanja kakovosti
  • Sodobne kontrole kakovosti v proizvodnih procesih
  • Mednarodni sistemi vodenja (ISO)