Skladnost proizvodov najlažje zagotovimo v fazi zasnove proizvodov in sistemov. Zato ne odlašajte z aktivnostmi zagotavljanja skladnosti, saj takšna praksa lahko rezultira v neskladen (nevaren) proizvod, tveganje neizvedbe naročila in ukrepe s strani regulatornih organov.

Nudimo:

  • Moderiranje in/ali izvedbo ocene tveganja za proizvod po ustreznih mednarodnih standardih (npr. EN ISO 12100 za stroje, HAZOP za procesne sisteme, D-FMEA)
  • Evalvacijo funkcionalne varnosti (PL, SIL)
  • Identifikacijo in tolmačenje relevantnih standardov
  • Pripravo regulatornih smernic za načrtovanje proizvoda
  • Pomoč pri zagotavljanju okoljske sprejemljivosti proizvoda (Ecodesign) – materialna in funkcionalna ocena